Grono naszych zadowolonych klientów
stale się poszerza

Nasze usługi cechuje wysoka skuteczność i efektywność wdrożonych systemów zarządzania, co potwierdzają przeprowadzone audyty certyfikujące oraz audyty nadzoru.


Zakres usług
Oferujemy wdrażanie i nadzorowanie m.in. PN-EN 1090, PN EN ISO 9001:2015, PN EN ISO 14001:2015


Co nas charakteryzuje
Wysoka skuteczność i efektywność wdrożonych systemów zarządzania, potwierdzone przez audyty certyfikujące


Gwarancja wykonania
Wdrażany przez nas System Zarządzania jest całościowo dopracowany do aktualnych wymagań Państwa organizacji.


Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Portal internetowy BestCERT Certification powstał dla Państwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług oferowanych przez BestCERT Certification, których paleta dostosowana jest do aktualnych potrzeb naszych Klientów, oraz jest stale poszerzana zgodnie z preferencjami rynkowymi oraz oczekiwaniami Klientów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem
przygotowania stosownej oferty dla Państwa!


Kontakt

Certyfikacja Systemów Zarządzania

Mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować oraz zaproponować Państwu usługę certyfikacji Systemów Zarządzania oferowaną przez młodą, dynamiczną organizację certyfikującą BestCERT Certification.

Celem organizacji certyfikującej BestCERT Certification jest potwierdzanie w formie stosownego certyfikatu zgodności funkcjonującego w organizacjach Klientów różnych Systemów Zarządzania. Organizacja posiada niezbędne doświadczenie, uprawnienia do sprawdzania i nadawania certyfikatów na zgodność z następującymi normami:

PN-EN ISO 3834:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

PN-EN ISO 9001:2015
Systemy zarządzania jakością.

PN-EN ISO 14001:2015
Systemy zarządzania środowiskowego.

PN-N-18001:2004
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

PN-ISO/IEC 27001:2007
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

PN-ISO 31000:2012
Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.